Thursday, March 13, 2008

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ ႏိႈးေဆာ္လႊာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းတို ့

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ လူသားစင္စစ္ ျဖစ္ၾကပါေပ၏။
လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါေသာ္လည္း၊ လူသားမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္ ေကာင္းေမြမ်ား အားလံုး ဆံုးရႈံး ေနၾကရ၏။ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံေနၾကရ၏။ အႏွိမ္ခံ၊ အခိုင္းခံ ဘ၀မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ ့ေနၾကရ၏။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာက္ေျခ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ရွာေဖြ စားေသာက္ ေနၾကရ၏။

အက်င့္ စာရိတၱမ်ား ေကာင္းမြန္ ပါေသာ္လည္း အထင္ အျမင္ ေသးခံ ေနၾကရ၏။ ပညာေရး အဆင့္အတန္းမ်ား နိမ့္ပါးေနၾကရ၏။ က်န္းမာေရး အေျခအေန ဆိုး၀ါးေန၏။ ရက္ရက္ စက္စက္ ႏွိပ္စက္ ၫွင္းပန္း သတ္ျဖတ္ခံေနရ၏။ေစာ္ကားခံေနရ၏။

ဤကဲ့သို ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ခံစား ေနရျခင္းသည္ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ႏိုင္ငံ၌ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ တစုက ႀကီးစိုး အုပ္ခ်ဳပ္ထားလို ့ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္(စစ္သား) ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတို ့၏ ျခံစည္းရုိး ေခၚ တံတိုင္းႀကီးသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုတို ့အား တိုင္းတပါးသားတို ့မွ လာေရာက္က်ဴးးေက်ာ္ ရန္စသည့္အခါ စစ္တပ္(စစ္သား)သည္ ကာကြယ္ေပးရမည္။ တိုက္ခိုက္ေပးရမည္။ ထိုတာ၀န္ကို အခမဲ့ ထမ္းေဆာင္ ခိုင္းထားျခင္း မဟုတ္၊ႏိုင္ငံေတာ္မွ ထိုက္သင့္သည္ ရိကၡာ(စားစရာ)အ၀တ္ ေနရာထိုင္ခင္း လစာေငြႏွင့္ အျခားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ ေပးထားပါသည္။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ စစ္တပ္ဆိုသည္မွာ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ငွားထား
ေသာ အေစာင့္ပမာသာ ျဖစ္သည္။

အေစာင့္သည္ မိမိအား ငွားထားေသာ အိမ္ရွင္၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ဥစၥာတို ့ ကို မပ်က္မစည္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ သူခိုး ဓါးျပရန္မွ ကာကြယ္ေပးရမည္။အေစာင့္၏
တာ၀န္သည္ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။

ယေန ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ႏိုင္ငံ၌ အေစာင့္ခ်ထားေသာ သူမ်ားသည္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ႏိုင္ငံပိုင္ ကြ်ႏ္ုပ္
တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ခိုးယူ လုယက္ၾကရုံတင္ပင္မက ယခုဆိုလွ်င္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းပင္ ယူေဆာင္ေနၾကေပသည္။

ထိုမွ်သာ မက ကြ်ႏ္ုပ္တို ့တပ္ဆင္ေပးထားေသာ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အား ရုိက္ႏွက္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ေနသည္။

ဤကဲ့သို ့ယုတ္မာဆိုးသြမ္းသည့္ အေစာင့္မ်ားအား ဆက္လက္ထားရိွပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို ့
သည္ အိမ္မဲ့ ယာမဲ့ ျခံမဲ့မ်ားဘ၀သို ့တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိၿပီး သူေတာင္းစား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္
လာရပါလိမ့္မည္။

ထိုအေစာင့္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ျခံ၀န္း အတြင္းမွ အလ်င္အျမန္ တိုက္ထုတ္မွ သာလ်င္
ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ့္ျခံ ကိုယ္ေျမမွာ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းျပန္လည္ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုအေစာင့္မ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့သည္ နည္းလမ္း(၄)
ေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ထားရမည္။
ထိုနည္းလမ္း(၄)ေၾကာင္းမွာ-
၁။ ေအးေအး ေဆးေဆး ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေျပာဆိုရမည္။ မရပါက
၂။ လူစု လူေ၀းႏွင့္ ေအာ္ဟစ္ေမာင္းထုတ္ရမည္။ မရပါက
၃။ တုတ္ ဓါး ခဲတို ့ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေမာင္းထုတ္ရမည္။ မရပါက
၄။ ရရာ လက္နက္ ဆဲြကိုင္္ၿပီး ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုွက္ရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအေပါင္းတို ့
ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္းဟူေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျခံ၀န္းႀကီး ထဲတြင္ ေရႊေငြ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား သစ္၀ါး ဂတ္စ္ ေရနံ သားငါး စပါး အကုန္ရွိ၏။

ထိုပစၥည္းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျခံပိုင္ရွင္မ်ား သံုးေဆာင္ ခံစားျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ ျခံေစာင့္
မ်ားမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အပ္ႏွင္းထားေသာ လက္နက္ ခဲယမ္း မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ အႏၱရာယ္ျပဳေနၾက
ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့မွာ အလ်င္းသင့္ရာ တိုင္းႏိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုလႈံ ေနၾကရေပသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားမွ ျခံေစာင့္မ်ားကို ေၾကာက္လန္ ့ၿပီး ထြက္ေျပး ေနပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ဘိုးဘြားပိုင္ ျခံေျမသည္ ျခံေစာင့္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေၾကမြ သြားေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္လည္း အိမ္မဲ့ ျခံမဲ့ ျဖစ္ရေခ်မည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့တိုင္းရင္းသား ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားမွွ ျခံေစာင့္မ်ားကို ျပန္လည္ တိုက္ထုတ္ၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေက်ာ္သူ(မိဘေမတၱာ)
အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု

အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု၏ လမ္းစဥ္

(၁) - ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာ အာဏာရွင္ စနစ္

- သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္ အာဏာရွင္ စနစ္ ႏွင့္

- စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အစရွိေသာ မည္သည့္ အာဏာရွင္ စနစ္ မဆို

"အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ်အား အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္"

(၂) အဆိုပါအာဏာရွင္ စနစ္မ်ား ေနရာ၌

- ျပည္သူတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ

- ျပည္သူတို႔ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္

- လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လမ္းစဥ္ အတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေပးဆပ္ ျဖည့္ဆီးသြားရန္။

က်င့္သံုးမည့္ လမ္းစဥ္

(၁) အရုိးစြဲ အနယ္ထိုင္ေနေသာ အာဏာရွင္ အက်င့္ဆိုးအား အျမစ္ျပဳတ္ ေတာ္လွန္သြားမည္။

(၂) ထုိသို႕ ေတာ္လွန္ေရး သြားရာ လမ္းစဥ္ တေလွ်ာက္ႏွင့္ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာျပည္၏ ေရွ႕သမိုင္းစဥ္ တေလွ်ာက္လံုး မည္သည့္ အာဏာရွင္ အမ်ိဳးအစားမွ် ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။ (ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးမွ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေမြးထုတ္ ေပးလုိက္ျခင္းအား ဥပမာ အျဖစ္ သင္ခန္းစာ ယူထားပါသည္။)

(၃) အာဏာရွင္စနစ္ကို အားေပး အားေျမာက္ျပဳရာ ေရာက္သည္႕ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ အယူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္တို႕က ေခတ္အဆက္ဆက္ ေမြးဖြားေပးခဲ႔သည့္ အစဥ္အလာစရုိက္ဆိုးမ်ားအား အျမစ္ပါမက်န္ ေတာ္လွန္ ေျပာင္းလဲွျပစ္မည္။

(၄) အကြ်ႏ္ုပ္တို႕သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထား ေလးစားမွူႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ပိုင္လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ရိုးရွင္း ပြင့္လင္းသည့္ လူမွူဆက္ဆံေရးစနစ္ကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထူေထာင္ သြားမည္။

Thursday, March 6, 2008

ခ်ီလီ ႏိုင္ငံ၏ စစ္အာဏာရွင္ က်ဆံုးခန္း

အပိုင္း ၁


အပိုင္း ၂


အပိုင္း ၃


ဗီဒီယို မွတ္တမ္း အျပည့္အစံုကို သိမ္းဆည္းလိုပါက ဒီမွာ ရယူပါ … Link

ေတာ္လွန္ေရးသမားႏွင့္ အရည္အခ်င္း

ယေန ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ခ်မွတ္လိုက္ေသာ လမ္းစဥ္သည္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သည္။

ထိုေတာ္လွန္ေရးသည္
အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို အျမစ္ တြယ္သထက္ တြယ္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖံု ဖန္တီးေန
ၾကေသာ ယုတ္မာ ဆိုးသြမ္းသည့္ လူတစ္စုအား အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းေရးပင္ျဖစ္သည္။
ထိုလူယုတ္မာ တစ္စုအား ေခ်မႈန္းရာတြင္
သူခိုးလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။ဒျမလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။လူဆိုးလည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္။
မည္သူ မည္၀ါမွ ပါ၀င္ရမည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို ့မသတ္မွတ္ေပ။
သို ့ေသာ္-
ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို ့၏တကိုယ္ေရ အက်င့္ဆိုး
မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ထားရေပမည္။
“ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြက ခိုးေနတယ္။ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြက ဒျမတိုက္ေန
တယ္။ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြက ဆိုးေနတယ္။”ဟူေသာ ျပည္သူ ့အသံလွဳိင္းမ်ား ေပၚထြြက္
လာပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး လမ္းစဥ္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ဆံုးလိမ့္မည္
မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ေတာ္လွန္ေရးသမားႏွင့္ ျပည္သူ တေသြးတေရာင္တည္း ေပါင္းစပ္ၾကသည္ေန ့တြင္၊
အာဏာရွင္တို ့၏ မနက္ဖန္ ကုန္ဆံုးေသာေန ့ပင္ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္
အၾကံေပးျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ တုိက္တြန္းျခင္း၊ေထာက္ပံ့ျခင္း မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။
တားျမစ္ျခင္းသည္ ရန္သူ ့အင္အား ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးသမား မ်ားသည္
(၁)မုခ် ေအာင္ရမည္ဟု တထစ္ခ် ယံုၾကည္ရမည္။
(၂)အခက္ အခဲ အႏ ၱရာယ္ေပါင္းစံုကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္သည္အထိ စြန္ ့စားရဲရမည္။
(၃)အသက္ ေသြး ေခြ်းတို ့ကို ေပးဆပ္ ႏိုင္သည္အထိ စြန္ ့လႊတ္ရဲရမည္။
အထက္ပါ သံုးခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္ပါက
ေတြ ့ၾကံဳ ရင္ဆိုင္လာရမည့္ အခက္အခဲ အႏ ၱရာယ္မ်ားသည္၊
ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္ ေျခဖ၀ါး ေအာက္တြင္
ျမဴမႈန္ပမာ ျဖစ္သြားေစရမည္။

Wednesday, March 5, 2008

“ မိဘစကား တစ္ခြန္းထဲ နားေထာင္” သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ျမစ္ဖ်ားခံရာ

ကေလးဘ၀ ငယ္ငယ္တုန္းက ကေလးတုိ႕ရဲ႕ ကိုးကြယ္ အားထားရာဟာ လက္ဦးဆရာ မိဘ ၂ပါး၊ ဘိုးဘြား ၿပီးရင္ ဆရာသမားပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ စိတ္ဓာတ္ေလးရဲ႕ လံုျခံဳ ေႏြးေထြးမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ စသည္တို႕ရဲ႕ ဆံုမွတ္ ျမစ္ဖ်ားခံရာဟာ မိဘမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ .. ကေလးရဲ႕ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ တတ္တဲ့ ၪာဏ္ကို ေဘာင္ကန္႕ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လုိက္တာဟာ မိဘတို႕ တနည္း ေျပာရရင္ ကေလးရဲ႕ အားကိုး ရာၾကီး ျဖစ္တဲ့ ခံစားခ်က္ ဆံုမွတ္ၾကီးက ေျပာထြက္ရက္ လိုက္တဲ့ အမိန္႕ ဆိုတဲ့ စကားၾကီးပါပဲ။ ကိုယ့္ကေလးကို ထြန္းေတာက္ေစခ်င္လို႕ တိုးတက္ေစခ်င္လုိ႕ ဆိုတဲ့ စကားေတြကို ေသခ်ာ ဓာတ္ခြဲ ၾကည့္ လိုက္ရင္ ေမတၲာ၊ ေစတနာနဲ႕ ငါဂုဏ္ယူဖို႕ ဆိုတဲ့ အတၲ ဘယ္သင္းက ပိုမ်ားသလဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ ကိုယ့္စိတ္ ကို မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဓာတ္ခြဲ ၾကည့္ဖူး ပါသလား။ အာဏာရူးေနတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ သူမ်ားအေပၚ အာဏာ မလႊမ္း ႏိုင္သမွ် ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ အျပစ္ကင္းတဲ့ ဘာမွ မသိ နားမလည္ ေသးရွာတဲ့ ကေလး ေတြကို မာန္မဲ ၾကိမ္းေမာင္း ဟန္ေရး ျပရင္း အာဏာျပ ေနတာဟာ မိဘ ေမတၲာ ဟုတ္ပါ့မလား။ အဲဒါကိုေရာ ဂုဏ္ယူ သင့္ပါ သလား။
မိဘနဲ႕ သားသမီးၾကားက ခ်စ္ေမတၲာဟာ တကယ္ေတာ့ မိဘနဲ႕သားသမီးၾကားက ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေႏြး ေထြး ေစတဲ့ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပါ။ ကိုယ္ခ်စ္ တဲ့သူ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ငဲ့ညွာ ေထာက္ထား တာဟာ ဆက္ဆံ ေရး ေျပလည္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းေႏြးေထြးတဲ့ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ကလဲ မိဘနဲ႕ သားသမီးၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို ရင္းႏွီး ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘက ေမတၲာထက္ အတၲ လြန္ကဲ ေနတဲ့ စိတ္ေစတနာ ေတြနဲ႕ သားသမီးကို အတင္းအၾကပ္ ပံုသြင္း ႏိုင္တယ္ လို႕ တလြဲ ဂုဏ္ယူ ေနသမွ် သားသမီး လဲ စိတ္တင္းၾကပ္ ဖိစီးမႈ မ်ားလာၿပီး အမိန္႕ ဖီဆန္မႈ ပံုစံ တမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့ ေျပာစကား နားမေထာင္ျခင္း န႕ဲ ျပန္မေျပာ နားမေထာင္ ထင္ရာ လုပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚ လာပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈ တိုင္းမွာ တန္ျပန္ သက္ ေရာက္ မႈ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ သိပၸံ နိယာမ အတိုင္းပါပဲ။ အမိန္႕ဆိုတာရဲ႕ ေနာက္မွာ နာခံျခင္းနဲ႕ ဖီဆန္ျခင္း ၂မ်ိဳးပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေမတၲာ ဆိုတာရဲ႕ ေနာက္မွာေတာ့ ငဲ့ညွာျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေမတၲာ တုန္႕ျပန္ျခင္း တို႕ပဲ ရွိမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိဘမ်ား သားသမီးကို အမိန္႔ ေပးသင့္ သလား၊ အာဏာျပၿပီး အမိန္႔ ေပးသင့္ သလား ခ်င့္ခ်ိန္ စရာပါ။ ငါ ေကၽြးေမြး ထားလို႕ ငါ့စကား တသေ၀ မတိမ္း နားေထာင္ ရမယ္ ဆိုရင္ သားသမီးကို အိမ္ေမြး ေခြး၊ ၀က္ေလာက္ပဲ သေဘာထား သလို ျဖစ္ေန ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိထားဖို႕က မိဘ စကား တသေ၀ မတိမ္း နားေထာင္တာဟာ လိမ္မာတာလို႕ လြဲမွားစြာ သတ္မွတ္ ထားခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲလို နားေထာင္တဲ့ ကေလးမွာ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႕ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမး္၊ မိမိ စကားကုိ မိမိ တာ၀န္ ယူရန္ သတၲိ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ ရွိျခင္းတို႕ ဘယ္ေလာက္ ေတာင္ နည္းပါး ေနၿပီလဲ ဆိုတာ မိဘမ်ား သတိထားမိ ပါရဲ႕လား။ မိဘ စကားကို ေျပာတိုင္း လက္မခံျခင္း နဲ႕ ျပန္လွန္ ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းဖို႕ ေတာင္းဆိုျခင္း ဆိုတဲ့ ရလာဒ္ တစ္ခုဟာ တကယ္ေတာ့ အဲဒီ သားသမီးရဲ႕ မိမိ ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ လူေတာ တိုးရဲျခင္း၊ လူရာ ၀င္ေအာင္ ၾကိဳးစား လိုျခင္း စတဲ့ တာ၀န္ယူစိတ္ ရွိတဲ့ လူၾကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႕ အလားအလာ အေပါင္း လကဏာ မ်ားစြာကို ျပဆို ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ စကားကုိ သားသမီးက ခ်က္ခ်င္း လက္မခံတာ မိဘရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမႈ လို႕ လြဲမွားစြာ သတ္မွတ္ ထားတာဟာလဲ မိဘနဲ႕ သားသမီးၾကား ေ၀းကြာမႈကို ပိုမို ဆိုးရြားေစတဲ့ အေၾကာင္း တစ္ရပ္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘစကားကို ခ်က္ခ်င္း နားမေထာင္တာဟာ သားဆိုး သမီးဆိုး ျဖစ္လို႕လား အဲဒီ သားသမီးက ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား ဉာဏ္နဲ႕ ျပည့္စံု ႏိုင္ဖုိ႕ ၾကိဳးစား ေနလို႕လား ဆိုတာေလး လူၾကီးမိဘ မ်ားက ေတြးေပး သင့္ပါတယ္။

မိဘ မ်ားကေရာ ငါ့သားသမီးဟာ တတြတ္တြတ္ ေျပာဆို ဆံုးမ စရာကို မလို ေလာက္ေအာင္ သိတတ္ လိမ္မာ ၿပီး ပါးနပ္မႈ ရွိတယ္လို႕ ဂုဏ္ယူသင့္ သလား။ ေအာင္မယ္ေလး လိမ္မာ ေစခ်င္လြန္းလို႕ အာေပါက္ေအာင္ ေျပာ ဆို ဆံုးမ ေနရတယ္.. ငါ့စကားဆို ကေလးက တခြန္းတည္း တည္တာ ဆိုတဲ့ စကား.. ဘယ္စကားက ကိုယ့္ သားသမီးကို ခ်ီးမြမ္းရာ ေရာက္ၿပီး ဘယ္စကားက ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ ခ်ီးမြမ္းရာ ေရာက္သလဲ။ သားသမီး မ်ားက ခံစား နားလည္ တတ္ပါတယ္။ ဘယ္စကားကုိ သားသမီး မ်ားက ၾကားခ်င္ မလဲ။ ဘယ္စကား ကို ၾကားရင္ အားတက္ၿပီး ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ၾကိဳးစား ခ်င္စိတ္ ေပါက္မလဲ။ ဘယ္စကားကို ၾကားရင္ လူေတာ တိုးရဲၿပီး လူၾကီးဆန္ လာမလဲ။ ဘယ္စကားရဲ႕ ေအာက္မွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အညြန္႕က်ိဳး သြားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ နည္းသြား မလဲ။ မိဘမ်ား စဥ္းစား မိၾက ပါရဲ႕လား။

ဒီလိုေရးလုိ႕ သားသမီး တိုင္းက မိဘထက္ တလၾကီးေနတယ္လို႕ မထင္ေစခ်င္ပါဘူးေနာ္။ မိဘ အမ်ားစုဟာ သားသမီး မ်ားထက္ ဘ၀ အေတြ႕ အၾကံဳ ပိုမ်ားႏိုင္ သလို ေသြးေအးစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မႈလဲ သာလြန္ႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ အားသာခ်က္ ေတြေၾကာင့္ ငါေျပာတဲ့ အတိုင္း လုပ္ ဆိုတဲ့စကားဟာ သားသမီးရဲ႕ ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္ ႏိုင္စြမ္းအားကို ပိတ္ပင္ တားဆီး လူညြန္႕ ခ်ိဳးလိုက္တာနဲ႕ မတူ ဘူးလား။ ဒီလို ငါ့စကား နားေထာင္ ဆိုၿပီး အမိန္႕ ခ်လိုက္ တာထက္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပ ေဆြးေႏြး လမ္းညႊန္ ညိႈႏိႈင္း ေပးလိုက္ တာဟာ သားသမီး အတြက္ မိမိရဲ႕ အေတြ႕ အၾကဳံေတြကို ဆင့္ပြား မွ်ေ၀ သြန္သင္ၿပီး စဥ္းစား ဆင္ျခင္မႈ လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ေပး လိုက္တာဟာ သားသမီးရဲ႕ ဘ၀ ေရွ႕ေရး အတြက္ ပို ေကာင္းမြန္ မေနေပ ဘူးလား။

သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ လူၾကီး ေနရာ ယူထားတဲ့ သူမ်ား မက္မက္ စက္စက္ လိုက္ေနတဲ့လမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို ရင္ေလး စရာပါ။ မိဘ စကားကုိ နားမေထာင္တဲ့ သားဆိုး သမီးဆိုးမ်ားကို နာမ္ႏွိမ္ ေစဖို႕ ယၾတာ ပါတဲ့။ ၾကားဖူး ခါစက ကိုယ့္နားကို ကိုယ္တိုင္ မယံုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘိုးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ နာမည္ၾကီး ခဲ့တဲ့ ေဗဒင္ဆရာ အေက်ာ္အေမာ္ တစ္ေယာက္ ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်တဲ့ ေဗဒင္ စာအုပ္ထဲ ပါလာ တာကို မ်က္စိနဲ႕ တပ္အပ္ ျမင္လုိက္ ေတာ့မွ ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖစ္ရ ပါတယ္။ သူတပါးကို နာမ္ႏွိမ္တယ္ ခိုက္ေအာင္ လုပ္တယ္ ကိုယ့္စကား ေအာင္ျမင္ လႊမ္းမိုးေအာင္ အစီအရင္ လုပ္တယ္ ဆုိတာ ကိုယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ ရန္သူမ်ား ကိုသာ လုပ္ေလ့ ရွိတဲ့ ဓာတ္ရိုက္ ဓာတ္ဆင္ ယၾတာ မ်ိဳးပါ။ ဒါမ်ိဳးကို အာဏာ ျပခ်င္ေဇာ ႏိုင္ခ်င္ ေဇာနဲ႕ ကိုယ့္ သားသမီး အေပၚေတာင္ လုပ္ရက္တဲ့ မိဘ မ်ိဳးကို မိဘ ေမတၲာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ ဆုိတာ ဘာလဲလို႕ ေမးခ်င္ ပါတယ္။ ဒီယၾတာ ကို လုပ္ေဆာင္ တ့ဲအတြက္ သားသမီး က မိဘ စကားကို နားေထာင္ မေထာင္ဟာ မေသခ်ာ လွပါဘူး။ သားသမီးရဲ႕ ဘုန္းကံနဲ႕လဲ ဆိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတိ ၾကီးၾကီး ထားစရာက ဘုန္း ကံ ျမင့္မား သူကို ဒါမ်ိဳး သြားလုပ္ မိရင္ တန္ျပန္ၿပီး ျပဳလုပ္ စီရင္သူ ကိုယ္တိုင္ ဒဏ္ ျပန္ခံ ရတဲ့ အေၾကာင္းပါ။ မိဘက သားသမီးထက္ ကံျမင့္ ၿပီးသားပဲ .. မိဘဆိုတာ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး ဂိုဏ္း၀င္မို႕ သားသမီးကို ဘာ လုပ္လုပ္ မိဘမွာ အျပစ္ မရွိဘူးလို႕ တလြဲ မထင္လိုက္ ပါနဲ႕။ ဘုရားေဟာ ဇာတ္နိပါတ္ထဲမွာ သားရင္းကို ရာဂ မႊန္ထူ ေနတဲ့ မိခင္က ေပါက္ဆိန္နဲ႕ ေပါက္သတ္ဖို႕ ၾကိဳးစား ရာမွာ သားရင္းက သတိ နဲ႕ ပညာ ရွိတဲ့ အတြက္ လြတ္သြား ေပမယ့္ ၾကိဳးစားသူ မိခင္မွာ ရင္ကြဲၿပီး ငရဲကို တိုက္ရိုက္ ၇ရက္ က်ခဲ့တဲ့ အေဟာ ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ ဗိုက္က ေမြးထုတ္ လိုက္တိုင္း ေမြးေက်းဇူး ရွိေပမယ့္ ဘုရားနဲ႕ တတန္းတည္း ထားရ ေလာက္တဲ့ ထားထိုက္ ေလာက္တဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူး ရွိတယ္လို႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခံယူရဲ ေလာက္တဲ့ အေနအထား ရွိေအာင္ ေနမွ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး ဂိုဏ္း၀င္ တကယ္ ျဖစ္ႏိုင္မွာကို သတိထားသင့္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘက သားသမီးကို နာမ္ နိမ့္ေအာင္ ေျပာစကား တည္ေအာင္ ဒီလုိ ယၾတာ လုပ္မွန္း သားသမီးက အေၾကာင္း တစံုတရာေၾကာင့္ ျပန္သိ ခဲ့ရင္ေတာ့ ငါ့အေပၚ ဒီလို လုပ္ရက္တဲ့ မိဘ ငါ့မွာ ရွိေန ပါလားလုိ႕ ခံစား ၀မ္းနည္း နာက်ည္းၿပီး မိဘနဲ႕ သား သမီး ၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမို ေ၀းကြာ စိမ္းကား သြားမွာေတာ့ အေသအခ်ာ ပါပဲ။

ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ ျမန္မာေတြ ေရွ႕ေခတ္ေတြကထက္ ကမၻာကို ပတ္၀န္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ မေျပာနဲ႕
ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မႈပါ ေလ်ာ့က်ၿပီး ႏိုင္ငံလုိက္ၾကီး တအား ေနာက္က် လာေနပါလားလုိ႕ စဥ္းစား မိခ်ိန္က စၿပီး အဲဒီ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကို ေလ့လာ စူးစမ္း လာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးက် မိဘက ကိုယ့္ေနာက္ မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္တဲ့ သားသမီးကို အရည္အခ်င္း တိုးတက္ေအာင္ ပညာ သင္ေပး တယ္လို႕ အေပၚယံ အေၾကာင္းျပ ၿပီး အရည္အခ်င္း တကယ္ တိုးတက္ရာ ျဖစ္ေစတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ ၾကိဳးစားၿပီး လူေတာ တိုးရဲ ေစတဲ့ စိတ္ ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ခ်ိဳးႏွိမ္ အာဏာျပ ခဲ့ၾကလို႕ စိတ္ထားေတြ အျမင္က်ယ္ ၾကီးျမတ္မႈ ေလ်ာ့နည္း လာခဲ့ ၿပီး လူရည္ လူေသြးေတြ တိုးတက္သင့္ သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ျဖစ္ေန ခဲ့တာလို႕ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲလို အရင္ မ်ိဳးဆက္က ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကို ကေလးေတြ ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႕ ခ်ိဳးႏွိမ္ ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ မ်ိဳးဆက္ခ်င္း မတည့္ဘဲ မစည္းလံုး မညီညြတ္ ၾကေတာ့ဘဲ ေရွ႕မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ အေတြ႕ အၾကံဳ ဗဟုသုတ၊ အျမင္ အေတြးအေခၚ ေတြကိုလဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္က မရေတာ့ဘဲ အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းရင္း လူၾကီးေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ ခ်ိဳးႏွိမ္မႈကို ကိုယ္တုိင္ ရဲ႕ အသိစိတ္က မၾကိဳက္ ပါဘဲလ်က္ မသိစိတ္က အဲဒါ ကိုပဲ သင္ယူၿပီး သူတပါး ကုိလဲ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မထားႏိုင္ ေတာ့ဘဲ လက္စားေခ် ရန္လိုစိတ္နဲ႕ ထြက္ေပါက္ရွာရင္း အခ်င္းခ်င္း ဖိႏွိပ္ အာဏာ လုရင္း ကမၻာ့ အလယ္မွာ လူမ်ိဳးစုလုိက္ ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ရ ပါေတာ့တယ္။

အဲဒီ အာဏာ ဆိုတဲ့ စကားကို ဘယ္လုိ လူစားေတြက ဘယ္လိုလူေတြ အေပၚ ဘယ္ေခတ္က သံုးခဲ့ တာပါလဲ။ ျမတ္စြာဘုရားဟာ အတုမရွိ ပညာၾကီးမား ျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္လ်က္ ဘယ္သူ႕ အေပၚ အာဏာ ထားခဲ့ ပါသလဲ။ ငါ့စကား ဆိုၿပီး ေတာ့ေတာင္ မ်က္စိ မွိတ္ၿပီး မယံုလိုက္ ပါနဲ႕ဦးတဲ့.. ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႕ စဥ္းစား ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ လိုက္ပါဦးတဲ့.. အတု မရွိ စိတ္ထား ၾကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္လွ ပါေပတယ္။ အာဏာရွင္ မ်ားနဲ႕ လံုး၀ကို ဆန္႕က်င္ ဘက္ ပါပဲ။ သူတပါးကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခ်င္သူေတြဟာ ဘယ္လို လူစားေတြ ျဖစ္ပါသလဲ။ အုပ္ခ်ဳပ္ ခံခ်င္သူေတြ ဟာ ေရာ ဘယ္လို လူစားေတြ ျဖစ္ပါသလဲ။

မဟာ သမတ မင္းလက္ထက္ လူသား တို႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ မင္းတစ္ပါး တင္ေျမွာက္ ၾကစို႕လို႕ တိုင္ပင္ တဲ့အခါ အဲဒီေခတ္ လူေတြဟာ လူသားခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ ယူရ ေလာက္ေအာင္ လူေတြဟာ လူ႕ေဘာင္ ေလာကမွာ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ထိန္းေက်ာင္း ပဲ့ျပင္ရင္း ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေအာင္ မေနတတ္ ၾကေတာ့ဘူးလား.. အဲဒီ ေလာက္ ေတာင္ တရားမဲ့ ကုန္ၾက ၿပီလား ဆိုၿပီး သံေ၀ဂ ရကာ ေတာထြက္ ၾကပါသတဲ့။ ဒါဆုိ အာဏာရွင္ ျဖစ္ခ်င္သူေတြ အာဏာ ျပခ်င္သူေတြဟာ ဘယ္လို လူေတြလဲ ဆုိတာ တခ်က္ေလာက္ ကိုယ္တိုင္ ေအးေအး ေဆးေဆး စဥ္းစား ေစခ်င္ ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို အာဏာျပတာ ဘယ္သူ ခံခ်င္ ပါသလဲ။ ဒါဆို ကိုယ္တိုင္ကေရာ သူတပါးကို အာဏာ ျပသင့္ ပါသလား။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေသြးရင္းသားရင္း သားသမီး မ်ားကိုေရာ အာဏာနဲ႕ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အမိန္႔ေပး ဆံုးျဖတ္ေပးသင့္ ပါသလား။

လူတိုင္းဟာ စိတ္သေဘာထားခ်င္း တထပ္တည္း က်ဖို႕ ခဲယဥ္းပါတယ္။ မိဘနဲ႕ သား သမီး ဟာလဲ စိတ္ထား ခ်င္း တထပ္တည္း မက်ႏိုင္ပါဘူး။ မိဘဟာ အရင္ေခတ္မွာ ေမြးဖြား ၾကီးျပင္း ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရင္ေခတ္က သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ ခဲ့ရၿပီး ရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ သား သမီး က ဒီဘက္ေခတ္က သူ႕ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႕ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံခဲ့ရၿပီး ရတဲ့ ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳ ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္းခ်င္း မတူ ႏိုင္ ပါဘူး။ မိဘက ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကဳံ မရွိခဲ့ဘဲ သားသမီးက ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိေနျပန္ ရင္လဲ ပိုမတူ ႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ အေတြ႕ အၾကံဳခ်င္း မတူႏိုင္မွေတာ့ စိတ္သေဘာ ထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ တာဟာ အျပစ္ မဟုတ္သလို ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္လဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို မိဘ လုပ္ေနၿပီး ကိုယ့္သားသမီး အေပၚေတာင္ အာဏာ မတည္ႏိုင္ ဘူးလား ဆိုတဲ့ စကားနဲ႕ အာဏာရူးမ်ားဟာ သူတပါးလဲ ကိုယ့္လို အာဏာ ရွင္ စနစ္ထဲ စီးေမ်ာ ေစဖို႕ သိသိန႕ဲ ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ မသိလိုက္ ဘဲနဲ႕ ျဖစ္ေစ ေျမွာက္ပင့္ ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း တတ္ပါ တယ္။

အာဏာရွင္ ယဥ္ေက်းမႈ ကို တည္ေထာင္သူ မ်ားဟာ မိဘနဲ႕သားသမီးၾကားက ဆက္ဆံေရးကို အာဏာရွင္ ဆန္ေနေအာင္ အရင္ဆံုး စနစ္တက် ဖန္တီး ယူပါတယ္။ ကေလးငယ္ မ်ားျဖစ္တဲ့ သားသမီး မ်ားမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အရင္းႏွီးဆံုး အားကိုးရာ ျဖစ္တဲ့ မိဘမ်ား အေပၚေတာင္ ရင္းႏွီး ေႏြးေထြးစြာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရဘဲ အာဏာကို ေၾကာက္ ရြံ႕ ေနၾက ရရင္ သူတစိမ္း ျဖစ္တဲ့ တျခားလူမ်ား ဆရာမ်ားနဲ႕ အထက္ လူၾကီး မ်ားကို ဘယ္ပံု ဘယ္နည္း နဲ႕ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ရဲပါ့မလဲ။ ထက္ျမက္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ မ်ားနဲ႕ေရာ လူရာ ၀င္၀င္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ ရဲပါေတာ့ မလား။ အဲေလာက္ထိ ေသခ်ာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေတြးေခၚ သံုးသပ္ ထားတာ ပါ။

ခံရသူ ဘယ္သူမွ မၾကိဳက္တဲ့ ဒီလို အာဏာရွင္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ သြတ္သြင္းရာမွာ အာဏာရူး မ်ားဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ အေျခတည္ လာတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အျမတ္ႏိုးဆံုး ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ခုတံုးလုပ္ တလြဲ အသံုးခ် လာခဲ့ ၾကပါတယ္။ လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာ ပုဗၺာ စရိယ မိနဲ႕ဖ ဆုိၿပီး အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး ဂိုဏ္း၀င္ မိဘ ဆရာတို႕ကို ရိုေသ ေလးစားတဲ့၊ ထို မိဘ ဆရာ တို႕ကလဲ ျမတ္စြာ ဘုရား ျပဆို ထားတဲ့ မိဘ က်င့္၀တ္ ဆရာ က်င့္၀တ္တို႕ကို
ေလးစားလိုက္နာတဲ့ ေရွး ျမန္မာ့ ဓေလ့ဟာ အလြန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး ေလးစားဖြယ္ ေကာင္း လွတာပါ။ က်င့္၀တ္ကို ေလးစားစြာ အတိ အက် လုိက္နာၿပီး ေမတၲာ မ်ားတဲ့ ေရွးေခတ္ ျမန္မာ့ လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕ အစည္းမွာ မိဘ ဆရာတို႕ရဲ႕ ေျပာစကားကုိ တပည့္ သားသမီး မ်ားက လိုက္နာ တာဟာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္နဲ႕ ပိုင္းျခား ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ရင္ကို ေလးစား လုိက္နာ စရာ ေကာင္း ေနတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အာဏာရွင္ မ်ားဟာ အာဏာရွင္ စနစ္ တည္ျမဲဖို႕ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္တဲ့ မိဘနဲ႕သားသမီး၊ ဆရာနဲ႕ တပည့္ ထက္ေအာက္ ဆက္ဆံေရးမွာ အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ကို ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ် စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလုိ ခုတံုး လုပ္ရာမွာလဲ သာသနာ့ ၀န္ေဆာင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားရဲ႕ စကားကို မုသာ၀ါဒ ကင္းၿပီး သားမို႕ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ စရာ မလိုေတာ့ ဘူးလုိ႕ ယူဆ တတ္ ၾကတဲ့ ဒါယကာ ဒါယိကာမ တပည့္မ်ား ရွိေနတာ သိတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ သံဃာတု မ်ားကို ေမြးထုတ္ ေဟာ ေျပာ ေစပါတယ္။ ဘုရားက တကယ္ မေဟာခဲ့တဲ့ စကား မ်ားကို ဘုရားက ေဟာေလဟန္ သာသနာေတာ္ကို ပူးသတ္ ဖ်က္ဆီးတဲ့ ဒီသံဃာတု မ်ားဟာ အာဏာရွင္ မ်ားက ေမြးထုတ္ ထားတာ ခံရတာမို႕ အာဏာရွင္ မ်ားရဲ႕ ေထာက္ပံ့ မႈကို ရတဲ့ အတြက္ ဘုန္းၾကီး သေယာင္၊ စည္းစိမ္ အျခံအရံ မ်ားသေယာင္ ထင္မွတ္ ရပါတယ္။ မိဘ စကား နားမေထာင္ရင္ ငရဲၾကီးတယ္။ မိဘနဲ႕ ဆရာဟာ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး ဂိုဏ္း၀င္မို႕ ျပန္ေျပာရင္ ေ၀ဖန္ရင္ အျပစ္ ျဖစ္တယ္။ အေမတို႕ကလဲ ဆရာတို႕ကလဲ ဆိုၿပီး ကလဲ တပ္ၿပီး ျပန္ေျပာ ရင္ေတာင္ ငရဲ ၾကီးတယ္ စသျဖင့္ ဘုရား မေဟာတဲ့ စကားေတြကို ဘုရားေဟာ လုပ္ၿပီး သာသနာဖ်က္ စကားမ်ားကို လက္ဆင့္ ကမ္းခဲ့ ၾကပါတယ္။ တကယ္က သံုးေလာက ထြဋ္ထား ရွင္ ေတာ္ ျမတ္ဘုရားဟာ ငါ့စကားကိုေတာင္ ငါေျပာတာမို႕ ဆိုၿပီး မ်က္စိမွိတ္ မယံုလိုက္ ပါနဲ႕ဦး ေ၀ဖန္ စဥ္းစား သံုးသပ္လိုက္ ပါဦးလို႕ ကာလာမ သုတ္မွာ အတိအလင္း ေဟာထား ၿပီးသားပါ။ ဘုရားကေတာင္ ေ၀ဖန္ ခံႏိုင္ ရင္၊ ဘုရားရဲ႕ တရားကို ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ လုိ႕ေတာင္ အျပစ္ မျဖစ္ရင္ မိဘ၊ ဆရာ တုိ႕ရဲ႕ စကားကုိ စဥ္းစား ေ၀ဖန္ သံုးသပ္တာ အျပစ္ ျဖစ္ပါ့မလား။

စဥ္းစားမႈ အားနည္းၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကို အမႊန္းတင္ ခံခ်င္တဲ့ ဘာသာေရး လုိက္စားမႈ အားနည္းတဲ့ မိဘ ဆရာ မ်ား အတြက္ တပည့္ သားသမီး မ်ားကို ဆံုးမ သြန္သင္ ရာမွာ ဒီလို သံဃာတု ေတြရဲ႕ စကားဟာ သူတုိ႕ အၾကိဳက္ ျဖစ္ေနခဲ့တာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႕ ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ သာသနာ ဖ်က္သူ မိစၧာဒိဌိ တစ္ေယာက္ဟာ အ၀ီစိ ငရဲကို တိုက္ရိုက္ ဆင္းရ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သာသနာဖ်က္ ရဟန္းတု သံဃာတုရဲ႕ စကားကို လိုက္နာ က်င့္သံုးသူ ဟာလဲ သာသနာဖ်က္ စာရင္း ၀င္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္၊ တိုက္တြန္း၊ ခ်ီးမြမ္း၊ စိတ္တူ သည္ေလးလူ၊ တူတူ အက်ိဳးရ တတ္သည္ ဆိုတဲ့ အတိုင္း ဒီ သာသနာဖ်က္ အာဏာရွင္ စနစ္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ စီးေမ်ာ လုိက္ပါသူ အားလံုးဟာ တူတူ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ခံၾကရမွာ ျဖစ္လုိ႕ အ၀ီစိ ငရဲကုိ တူတူ ဆင္းၾက ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ငါတေကာ ေကာၿပီး အာဏာ တည္လိုသူ မိဘ ဆရာမ်ားကို တပည့္ သားသမီးမ်ားက ငရဲဆင္းခြင့္ ေပးႏိုင္ ၾကပါ့ မလား။ ဒီလို သံဃာတုကို ကိုးကြယ္မိလို႕ တရားမွားေတြကို လိုက္နာ က်င့္သံုး မိလို႕ မိဘမ်ား အျပစ္ျဖစ္ၿပီး ေသလြန္တဲ့ အခါ ဒီလုိ သံဃာတု ေတြကိုပဲ ျပန္လည္ ပင့္ဖိတ္ သရဏဂံု တင္မယ္ဆိုရင္ အမွ် ေပးမယ္ ဆုိရင္ အမွ် ရၾက ပါ့မလား။ သံဃာတု ဒုႆီလ အလဇၨီကို ပင့္ဖိတ္ ဆြမ္းေကၽြးလို႕ ကုသိုလ္ကို အမွ်ေပးရင္ ေပတ ဘ၀ ေရာက္သူတုိ႕ သာဓုေခၚလို႕ မရႏိုင္၊ ကုသိုလ္ ရဲ႕ အဖို႕ကို မရဘူးလုိ႕ အေဟာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုဆို ဒီ သာသနာဖ်က္ေတြကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ခြင့္ ေပးထားျခင္းျဖင့္ မိဘဆရာမ်ား ေသလြန္လို႕ေတာင္ ဆြမ္းသြတ္လို႕ ရႏိုင္ပါ့မလား။ ဒီအျဖစ္ၾကီးကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ခြင့္ ေပးထား ၾကမလား။
ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာထားပါတယ္။ မိဘတုိ႕ကို ၀ဲယာ ပုခံုး ၂ဖက္ေပၚ အျမဲတင္ၿပီး တသက္ပတ္လံုး လိုေလ ေသး မရွိ အလိုလုိက္ၿပီး ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္သူရဲ႕ မိဘ ေက်းဇူး ဆပ္မႈကို အျမတ္ဆံုးလုိ႕ ငါဘုရား မေဟာေသး.. သားသမီးမ်ားသည္ သဒၶါတရား နည္းေသးေသာ မိဘတုိ႕ကို သဒၶါ တရား ရွိလာေအာင္၊ သီလ နည္းေသးေသာ မိဘတို႕ကို သီလ ေဆာက္တည္ လာေအာင္၊ ဘာ၀နာ တရား အားထုတ္မႈ မျပဳရေသးေသာ မိဘတို႕ကို ဘာ၀နာ တရား အားထုတ္ ျပဳက်င့္လာေအာင္ မဂၢင္ ၈ပါး
လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ မေရာက္ေသးေသာ မိဘတို႕ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေအာင္ တင္ေပး ႏိုင္ျငားအံ့ ထိုသားသမီး၏ မိဘ ေက်းဇူး ဆပ္နည္းကို အျမင့္ျမတ္ ဆံုး မိဘ ေက်းဇူး ဆပ္နညး္ဟု ငါဘုရားေဟာ၏ လုိ႕ အတိအလင္း မိန္႕ဆို ထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မိဘကို ျပန္ၿပီး ဆရာလုပ္လို႕ ငရဲၾကီးတယ္လို႕ ဘုရား မေဟာတာ သိသာပါတယ္ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္ မိဘနဲ႕ သားသမီးၾကားက ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြး အဆင္ေျပမႈကို ခြဲျခား ျဖတ္ေတာက္ ေနတဲ့ အာဏာ ရွင္ ဆန္လိုမႈ ဆိုတဲ့ အာဏာျပျခင္းကို ေမြးထုတ္ေပး ေနတဲ့ အာဏာရွင္ ယဥ္ေက်းမႈကို တြန္းလွန္ ၾကဖို႕ လိုေန ပါၿပီ။ အခ်ိန္ မလင့္ မဖင့္မေႏွးေစဘဲ အျမန္ဆံုး တြန္းလွန္ အျမစ္ျဖတ္ ၾကပါစို႕ရွင္။

မိုးေသာက္ေန

Saturday, March 1, 2008

“အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု အဖဲြ ့အား ဖဲြ ့စည္း ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ“အာဏာရွင္စနစ္အား အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္”ပင္ျဖစ္သည္၊

ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရျခင္းမွာ

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အေပါင္း တို ့သည္ လူသားတို ့ရရွိ ခံစား ပိုင္ခြင့္ ေကာင္းေမြ
မွန္သမွ် အကုန္ ဆံုးရႈံး ေနရၿပီး လူသားတို ့ႏွင့္ မအပ္စပ္ လူသားတို ့မခံစား ႏိုင္ေသာဆိုး
ေမြ မွန္သမွ် ေတြကိုသာ ခံစား စံစား ေနရျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ ေနရျခင္း၊

အာဏာ ဟူသမွ် သည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္၏ သယံဇာတ ပစၥည္း ဥစၥာ မွန္သမွ်
သည္လည္းေကာင္း၊ လူသားတို ့ခံစား ပိုင္ခြင့္ ေကာင္းေမြ မွန္သမွ် သည္ လည္းေကာင္း၊
တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ထံ၌သာ တည္ရွိ ေနရျခင္း စသည္ အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ခ်
မွတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊

ဤအာဏာရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို ့၏ အာဏာရွင္ စနစ္မ်ား သက္ဆိုး ရွည္ေရး အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အေၾကာက္ တရား တည္းဟူေသာ အုတ္တံတိုင္း ၾကီးကို ခိုင္ခန္ ့သထက္ ခိုင္ခန္ ့ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳျပင္ မြမ္းမံ ေနၾက သည္မွာ အထူး ေျပာစရာ မလိုေပ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေန ့စဥ္ ျမင္ေတြ ့ေနၾက သည္ပင္၊ ဤအာဏာရွင္မ်ား ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ ေနပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အနာဂါတ္ ရြက္သစ္သည္ ပိုးထိုး ေလာက္ကိုက္ ထားသည္ထက္ ဆိုး၀ါး သြားေပ လိမ့္မည္။

အာဏာရွင္သည္ သူ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သည့္ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ မ်ဳိးစံုကို တစ္
ဦး တစ္ေယာက္တည္း အေပၚ တြင္သာ ျပဳလုပ္ ေနသည္ မဟုတ္ေပ။ တိုင္းသူျပည္သား
အေပါင္းတို႕၏ အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္၊

ထို ့အတြက္ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ကို တြန္းလွန္ၾကရာတြင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေပၚတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ မဟုတ္။ တိုင္းသူ ျပည္သား အားလံုး၏ အေပၚတြင္ တာ၀န္ ရွိေပသည္၊

ထိုတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရာတြင္

ေခြးေဟာင္သံ ၾကားရုံ မွ်ျဖင့္ ထြက္ေျပး သူအား ေဟာင္ေသာ ေခြးသည္ လိုက္ကိုက္ေပ လိမ့္မည္။ ေခြးေၾကာက္သူ သည္သာလွ်င္ ေခြးကိုက္ ခံရ တတ္သည္။ ေခြးကိုမေၾကာက္သူ၊ ကိုက္ေသာ ေခြးကို ျပန္ရုိက္ ရဲသူသည္ ေခြးကိုက္ ခံရ ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ရရုံတင္ သာမက ထို ကိုက္တတ္ေသာ ေခြးသည္ ပင္လွ်င္ ေနာက္ေနာင္ မည္သူ ့ကိုမွမကိုက္ရဲ ေတာ့ေပ၊

ယေန ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့တိုင္းသူ ျပည္သား မ်ားကို လိုက္ကိုက္ ေနေသာ ေခြးသည္ သာမန္ေခြး မဟုတ္။ ျမင္ျမင္သမွ် အကုန္ လိုက္ကိုက္ ရဲေအာင္ စနစ္တက် သင္ေပး ထားေသာ စစ္ေခြး မ်ားပင္ ျဖစ္သည္၊

ထိုစစ္ေခြးမ်ား၏ ကိုက္ျဖတ္မႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့တိုင္းသူ ျပည္သား မ်ားမွာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ တို ့ျဖင့္ ေသေက် ပ်က္စီး ခဲ့ရ ေလၿပီ။

တိုင္းႏိုင္ငံ အႏွံ ့အျပားတြင္ ေသနတ္ တည္းဟူေသာ အစြယ္မ်ားႏွင့္ မဲမဲလႈပ္ ေနေသာ စစ္ေခြးမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းသူ ျပည္သား အေပါင္း တို ့မွာ တစ္ကိုယ္ေရ ၀မ္းစာ အတြက္ ေတာင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ရွာေဖြ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ျခင္း မျပဳ၀ံ့ ၾကေတာ့ဘဲ နီးစပ္ရာ တိုင္းႏိုင္ငံ အသီးသီးသို ့၀င္ေရာက္ခိုလႈံၿပီး အလုပ္ သမား ေက်းကြ်န္ အျဖစ္ စေတး ခံေန ၾကရ ေလသည္၊

ေျပးသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ၾကရ ေသာ္လည္း မေျပးသူ မ်ားမွာ ေခြးရုိက္ဒုတ္ မရွိသျဖင့္ အကိုက္ခံ ေနၾကရ ေလသည္။

သို ့အတြက္ေၾကာင့္ ေခြးကိုက္ မခံရေသာ သူမ်ားမွ ရရာ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ကိုက္ေသာ ေခြးမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ရုိက္ႏွက္ ၾကမွသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အားလံုး ေခြးကိုက္ေသာ ဒဏ္မွ ကြ်တ္လြတ္ ၾကပါ လိမ့္မည္။

ေခြးကို ရိုက္သူ ။ ရုိက္ရဲသူ။
ရိုက္သူ လည္းလြတ္ ။ေခြးလည္း ကြ်တ္၊

ဤကား ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ “အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု” ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပင္တည္း၊

ေက်ာ္သူ (မိဘ ေမတၲာ)

“အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု” ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ရက္စဲြ--- ၂၉-၂-၂၀၀၈

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၆၉ ခု တပိုတဲြလဆုတ္ (၃)ရက္ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခု ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၂၄) ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့တြင္“အာဏာရွင္ ေခ်မႈန္းေရး အင္အားစု”အဖဲြ ့ အား လြတ္လပ္ နယ္ေျမ တေနရာတြင္ ဖဲြ ့စည္း လိုက္ပါသည္၊

အဖဲြ ့ ဖဲြ ့စည္းၿပီးေနာက္
လမ္းစဥ္ - ေတာ္လွန္ေရး။
လမ္းေၾကာင္း- နည္းမ်ဳိးစံု။
ရည္ရြယ္ခ်က္- အာဏာရွင္ စနစ္အား အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းရန္

ဟူေသာ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ ခဲ့ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို ့လူမ်ဳိးမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္ လာသည္ အခ်ိန္ အခါ မွစ၍ ယေန ့အခ်ိန္ အထိ သည္ အာဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္ ၌သာ ရွင္သန္ ႀကီးထြားၿပီး ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾက
ရပါသည္၊

ကိုယ္မင္းကိုယ္ခ်င္း ေနလာခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း အာဏာရွင္မ်ား ႀကီးစိုး ခ်ယ္
လွယ္မႈ ေအာက္၌သာ နစ္မြန္း ခဲ့ရ ပါသည္၊

အာဏာရွင္မ်ား တစ္ေခတ္ၿပီး တစ္ေခတ္ တစ္မင္းၿပီး တစ္မင္း ပံုသ႑ာန္ အမ်ဳိး
မ်ဳိး ျဖင့္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ ၾကရာတြင္ ယေန ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့လက္ထက္ စစ္အာဏာရွင္သည္
အာဏာရွင္ တကာ့ အာဏာရွင္ ထဲမွာ အဆိုး၀ါး ဆံုးေသာ အာဏာရွင္ ျဖစ္ေန သည္ကို
ကၽြႏ္ုပ္တို ့မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ ့ျမင္ ေနၾကရ ပါသည္၊

ဤကဲ့သို ့အာဏာရွင္ စနစ္မ်ား ဆက္လက္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲ လာရ ျခင္း၏ အဓိက
တရားခံမွာ တျခားသူ မဟုတ္ေပ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အေၾကာက္ တရား မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို ့၏ အေၾကာက္ တရား မ်ားကို က်ားကုတ္ က်ားခဲ ခံေျမ ကတုတ္ ျပဳလုပ္ၿပီး သူတို ့၏ အာဏာရွင္ စနစ္ မ်ားကို ဆက္လက္ ရွင္သန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾက ျခင္းသာ

ျဖစ္ပါသည္။ သို ့အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို ့အဘိုး အဘြား မိဘမ်ား ရင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကရ
ေသာ အနာဂါတ္သည္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရျခင္း အတိ ျဖင့္သာ အဆံုးသတ္ ခဲ့ရ ပါသည္။

ယေန ့ကြ်ႏ္ုပ္တို ့ႏွင့္ မလဲြမေသြ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ ရမည့္ အနာဂါတ္သည္ အာ
ဏာရွင္ စနစ္ ဆိုးအား အျမစ္ပါ မက်န္ တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္ ၿဖိဳခြင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္
ထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံ သားမ်ား အဆင့္ အတန္း ျမင့္ျမင့္ မားမား ေနထိုင္ ႏိုင္ေရး တို ့ကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ၾကိဳးစားရင္း အဆံုးသတ္ ေစရ မည္ဟု ယတိျဖတ္ သႏိၵ႒ာန္ ျပဳအပ္ ပါသည္၊

(သႏိၵ႒ာန္ - စိတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း- စိတ္ပိုင္းျဖတ္ျခင္း)

ေက်ာ္သူ (မိဘ ေမတၲာ)